Sinds 18 april zetten de medewerkers van de praktijk een ‘blauwe krokodil’ in tegen de nutteloze administratie!

Volgende attesten krijgen standaard een krokodil:

  • kortdurende ziekte -attesten (minder dan 7d)
  • duplicaten
  • een ziekte-attest specifiek voor bepaalde instellingen (politie, medex, idewe, mutualiteiten, …)
  • absurde geschiktheidsattesten of toendieningsattesten voor scholen en crèches

Bedankt voor uw medewerking om de administratieve lasten voor uw huisartsenteam mee te willen verlagen!

voorbeeld:

Image preview