Krokodilactie!

Sinds 18 april zetten de medewerkers van de praktijk een ‘blauwe krokodil’ in tegen de nutteloze administratie! Volgende attesten krijgen standaard een krokodil: kortdurende ziekte -attesten (minder dan 7d)duplicateneen ziekte-attest specifiek voor...

Gescheiden zorg

Om onze artsen te beschermen, zodat zij gepaste beschermkledij kunnen dragen en de mogelijke besmettingsgraad te reduceren, is de zorg op de praktijk gescheiden. Wanneer u infectietekens (zoals: diarree, braken, neusloop, hoesten, keelpijn, oorpijn, koorts, spierpijn,...