Beste patiënten,

 

 

 

Zoals u misschien al via het nieuws hebt vernomen verloopt de griepvaccinatie dit jaar anders dan voorgaande jaren. Vanuit de overheid is beslist voor een gefaseerde vaccinatie.

 

 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in 2 fases

 

 

 

 • Fase 1: 15 september tot en met 15 november: mensen met een verhoogd risico
 • Fase 2: Vanaf 15 november: rest van de bevolking

 

 

 

Wie valt er onder de categorie verhoogd risico?

 

 

 

 • Groep 1: personen met een risico op complicaties
  • Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

 

 

 

 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

 

 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
  • De risicopersonen uit groep 1
  • Kinderen jonger dan 6 maanden

 

Alle patiënten met een verhoogd risico omwille van een van bovenstaande medische aandoeningen zullen telefonisch gecontacteerd worden door een van de artsen van de praktijk. Zij zullen u verwittigen dat uw voorschrift klaarligt aan het secretariaat. Vanaf dat moment kunt u uw voorschrift ophalen. Indien u aan bovenstaande criteria voldoet, maar geen medische aandoening heeft, kunt u een voorschrift aanvragen via het secretariaat of op het belmoment. Gelieve dan duidelijk aan te geven aan welk criterium u voldoet. 

 

De vaccinatie data voor de eerste fase zijn:

 

– Zaterdag 17 oktober in de voormiddag
– Zaterdag 24 oktober in de voormiddag

 

Om de vaccinatie op een goede en verantwoorde manier te laten verlopen, wordt er gewerkt met afspraken op deze dagen. Zo kunnen we een vlotte en verantwoorde manier iedereen vaccineren. U kunt vanaf 7/9/2020 een afspraak inplannen via het secretariaat. 

 

Indien u niet aan bovenstaande criteria voldoet, willen wij u vragen om te wachten tot na 15 november. De regels zijn opgelegd vanuit de overheid en er kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden. Wij danken u voor uw begrip.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Praktijk Groen Zuid